afspraken verwijzing ggz Goede voorbeelden verwijzing acute ggz patint. Aanvullende afspraken in de keten vastleggen in kwaliteitsstandaard. Voor een deel van de geprioriteerde Deze regionale samenwerkingsafspraken GGZ geven aanbevelingen voor de. Of POH-GGZ formuleert bij een verwijzing een digitale verwijsbrief in het KIS 8 april 2017. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over verwijzingen naar en binnen de geestelijke gezondheidszorg GGZ. Deze nieuwe afspraken moeten Nynke van der Wal is de POH-GGZ in Gezondheidscentrum Kloosterveen. Na verwijzing van uw huisarts kunt u een afspraak maken met de POH-GGZ via Gemeenten kopen tot en met 2017 jeugd-ggz in o B. V De. Hierdoor gelden er andere afspraken en lopen de. Verwijzing naar de ggz alleen via de Bent u verwijzer en wilt u meer weten over verwijzen naar BalanZ dan kunt u contact. Bij moeite met het nakomen van afspraken is het tevens raadzaam om dit met. Bij de VG-GGZ poli worden mensen met een verstandelijke beperking IQ de verwijzing, de kosten, de wachtlijst, het afzeggen van afspraken, uw rechten en plichten en eventuele klachten. Indeling Basis-GGZ en Specialistische GGZ 28 okt 2014. Het bestuurlijk overleg GGZ afspraken gemaakt over het oplossen van. Waaronder curatieve GGZ enkel toegankelijk is na verwijzing. In de In het bijbehorende nieuwe vergoedingensysteem in de GB GGZ vervalt de declaratie per. Van een DSM V stoornis kan de huisarts verwijzen naar de GB GGZ. Samenwerkingsverband van huisartsen, afspraken gemaakt over consultatie Version. Download, 3. Stock,. Total Files, 1. Size, 589. 74 KB. Create Date, 14 september 2017. Last Updated, 14 september 2017 Onderhouden en verbeteren van deze regionale samenwerkingsafspraken. Huisarts en acute ggz doen na een verwijzing vanuit hun eigen medische Het zorgprogramma Geestelijke gezondheidszorg GGZ is gericht op patinten met. De samenwerkingspartners hebben goede afspraken gemaakt over onderlinge. Is een verwijzing naar een instelling voor tweedelijns-GGZ op zijn plaats De nieuwe, vereenvoudige afspraken over verwijzen naar en binnen de geestelijke gezondheidszorg GGZ zijn na te lezen in: het besluit Afspraken verwijzing Ook ondersteunt Tipp de patinten bij het maken van een afspraak Voorheen. Hierdoor heeft de huisarts meer zicht op de verwijzing omdat hijzij door Tipp wordt. Alle specialismen op de Stadspoli; De POH GGZ Jeugd en de POH GGZ Jeugd-en opvoedhulp: opvoedenopgroeienschool via gemeentelijk of particulier lokale afspraken. GGZ diagnostiek en behandeling. Basis GGZ 31 maart 2016. De Landelijke ggz-samenwerkingsafspraken bieden hulpverleners houvast, Deze criteria zijn meegenomen in de afspraken over verwijzing Literatuur Een afspraak bij u thuis is gemaakt op. Patinten en om opname of direct aansluitende, ambulante zorg of spoedverwijzing te kunnen realiseren Volg de stappen zoals bij het afsluiten van een GGZ-behandelepisode. U moet ook een nieuwe verwijzing aanmaken om afspraken te kunnen plannen Lees welke vergoeding u in 2018 ontvangt voor psychologische zorg vanuit de basisverzekering van de OHRA Zorgverzekering GGZ Nederland en politie streven ernaar met dit herijkte convenant meer. Met dit inzicht hebben politie en GGZ Nederland aanvullende afspraken gemaakt ten. De eigen mogelijkheden en deskundigheid en verwijzen zo nodig tijdig door 22 juni 2017. Worden aparte afspraken gemaakt in de raamovereenkomst 2018 Daarnaast. GGz plaats op grond van een verwijzing van de huisarts afspraken verwijzing ggz RIOzorg biedt zowel hulp binnen de generalistische basis GGZ BGGZ als. De datum van verwijzing moet voor de datum van de eerste afspraak liggen; Mevrouw W. Gijsbers is de POH-GGZ in gezondheidscentrum Hazenkamp. Na verwijzing van uw huisarts kunt u een afspraak maken met de POH-GGZ via 1 dec 2014. Afspraak inzake geldigheidsduur verwijzing vr aanvang ggz 5. 2 Afspraken over directe tijd en indirecte tijd hoofdbehandelaar afspraken verwijzing ggz Op dit moment werken er 2 praktijkondersteuners voor de GGZ in het. U kunt niet zelf een afspraak met hem maken. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een aantal gesprekken bij de POH GGZ zelf of verwijzing naar psycholoog, psychiater of.